Monitor wskaźnika INR dla osób z sztuczną zastawką

Praktyczne informacje dla pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi oraz Monitorem INR. Poradnik dla pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi powstał po to, aby dzięki dobremu porozumieniu pacjenta i lekarza leczenie przeciwzakrzepowe mogło być maksymalnie skuteczne i maksymalnie bezpieczne. W jakich sytuacjach lekarz zaleca doustne leczenie przeciwzakrzepowe? Doustne leki przeciwzakrzepowe zmniejszając krzepliwość krwi ograniczają ryzyko tworzenia się w naczyniach krwionośnych i sercu szkodliwych skrzeplin (zakrzepów). Bywają także stosowane w celu rozpuszczenia istniejących już skrzeplin.

Stan po wszczepieniu sztucznej zastawki serca. Sztuczne zastawki wszczepione w miejscu nieprawidłowo funkcjonujących własnych, choć wykonane

z możliwie neutralnych medycznie materiałów wymagają zastosowania przewlekłego doustnego leczenia przeciwzakrzepowego, aby zapobiec tworzeniu się na obcym dla organizmu materiale zastawki skrzeplin. Tworzące się na powierzchni sztucznej zastawki skrzepliny mogą narastając blokować ruch płatków zastawki utrudniając lub uniemożliwiając otwieranie się lub szczelne zamykanie zastawki. Takie skrzepliny mogą stanowić podłoże dla rozwoju bakteryjnych procesów zapalnych (infekcyjne zapalenie wsierdzia) lub urywając się z powierzchni zastawki wraz z prądem krwi popłynąć. Monitor krzepliwości krwi qLabs do nabycia w sklepie medycznym RedMed.pl